• Voor de beste digitale weg

AVG

(“de Website”) door HOVOTECH, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”). De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

HOVOTECH
Modemstraat 1, 1033 RW  Amsterdam (“HOVOTECH”).

HOVOTECH kan de persoonsgegevens delen met aan HOVOTECH gelieerde bedrijven. Lees de Privacyverklaring aandachtig door zodat u weet hoe uw persoonsgegevens gebruikt worden door HOVOTECH. Op gebruik van de Website zijn tevens de gebruikersvoorwaarden van de Website van toepassing, zie onze disclaimer.

Wijze van verwerking, doeleinden en gebruik

HOVOTECH verwerkt persoonsgegevens op de volgende wijzen:

HOVOTECH maakt gebruik van Google Analytics voor statistische doeleinden, zodat we aan de hand van uw gedrag onze Website kunnen verbeteren. In verband hiermee worden gegevens over uw activiteiten op onze Website, uw IP-adres en het type internetbrowser en apparaat dat u gebruikt verwerkt. HOVOTECH heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics te gebruiken voor andere Google-diensten.

Informatie uit een e-mail aan HOVOTECH of uit een e-mailformulier van de ‘Contact pagina’ van deze Website zal worden gebruikt om een reactie te geven op uw vragen/opmerkingen. HOVOTECH kan deze correspondentie opslaan.

Indien u zich als partner aanmeldt voor de technische-, commerciële- of financiële elektronische berichtgeving, zullen uw naam en e-mailadres worden toegevoegd aan de database en zal u deze berichten ontvangen. Wanneer u de berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven door een e-mail sturen aan info@hovotech.nl. Uw gegevens worden dan spoedig verwijderd uit de database.
Indien u zich aanmeldt als partner bij HOVOTECH zal de informatie die u bij het aanmelden opgeeft worden gebruikt en verwerkt door HOVOTECH om u te voorzien van productinformatie of diensten die wellicht interessant voor u zijn, of om u te wijzen op wijzigingen bij HOVOTECH of de Website. Door u aan te melden als partner gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. Indien u niet langer aangemeld wenst te zijn, kunt u een e-mail sturen aan info@hovotech.nl en worden uw gegevens spoedig verwijderd.

Uw persoonsgegevens kunnen openbaar worden gemaakt om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, om de gebruikersvoorwaarden (www.hovotech.nl/disclaimer) te handhaven of in te roepen en om de rechten, eigendom of veiligheid van de HOVOTECH te beschermen. Dit omvat onder meer het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudedoeleinden en het beperken van financiële risico’s.

Disclaimer

Indien u kiest voor, of wordt voorzien van, een gebruikers identificatiecode, wachtwoord of enige andere informatie als onderdeel van de veiligheidsprocedure van deze Website, dan dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen en niet openbaar te maken aan enige derde partij. HOVOTECH heeft het recht om op enig moment de gebruikersidentificatiecode of het wachtwoord ongeschikt te maken, indien u naar mening van RoutIT niet heeft voldaan aan één van de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden of onze Privacyverklaring.

Helaas is het doorgeven van informatie via internet niet geheel veilig. Hoewel HOVOTECH zich inspant uw persoonsgegevens te beschermen, kan zij de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen; iedere overdracht van persoonsgegevens is op eigen risico.

De Website kan gebruik maken van links naar websites van leveranciers van HOVOTECH en aan HOVOTECH gelieerde bedrijven. Deze websites maken gebruik van een eigen privacybeleid en HOVOTECH kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor dat beleid of die websites. Lees het privacybeleid van de website voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Cookies

HOVOTECH maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen we op deze manier onze website optimaliseren.

Toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens
De Wbp geeft u het recht op toegang tot de persoonsgegevens in ons beheer en het recht om de persoonsgegeven te laten corrigeren of wissen. U kunt van dit recht gebruik maken door een e-mail te sturen aan het contactadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Vergeet hierbij niet uw Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy en ter voorkoming van identiteitsfraude.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Alle wijzigingen die in de toekomst aan deze verklaring worden aangebracht, zullen worden gemeld op deze pagina en, indien noodzakelijk, gemeld via e-mail. Wij adviseren u deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Deze Privacyverklaring is voor het laatst herzien op 5 februari 2016.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@hovotech.nl.